20 stycznia 2022r. w elbląskiej cerkwi była sprawowana dziękczynna Boska Liturgia ojca Vitaliya Kotyka CSSR, za czas jego pobytu w Elblągu. Boskiej Liturgii przewodniczył protoihumen oo. Redemptorystów, o. Andriy Rak, a wraz z nim koncelebrowali ks. mitrat Andrzej Sroka, o. Vitaliy Kotyk, ks. Roman Storoniak i ks. Igor Hubacz. Po zakończeniu Boskiej Liturgii elbląscy parafianie podziękowali dla o. Vitaliya za wspólnie spędzone 5 lat oraz pożyczyli mu dalszych sukcesów i realizacji w misji, do której zostanie posłany.

Ojciec Vitaliy, 5 lat temu został wysłany z Ukrainy na studia doktoranckie do Polski, przebywał w domu Ojców Redemptorystów w Elblągu oraz rozpoczął studia z homiletyki na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Ojciec Vitaliy aktywnie włączał się w życie greckoaktolickiej wspólnoty parafialnej w Elblągu, a także służył pomocą dla innych parafii Eparchii Olsztyńsko-Gdańskiej, w których głosił rekolekcje, służył Sakramentem Pokuty i Pojednania, a także zastępował księży gdy była taka potrzeba.

Ojciec Vitaliy 19 stycznia przystąpił do obrony swej doktorskiej dysertacji zatytułowanej Humanizm chrześcijański w nauczaniu pasterskim kard. Lubomyra Huzara, którą zakończył z oceną bardzo dobrą z wyróżnieniem.