Aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili
w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał. J 17,21

W ramach tygodnia modlitw o jedność chrześcijan  po raz kolejny w Greckokatolickiej  Cerkwi w Ostródzie  miała miejsce ekumeniczna modlitwa.

Tegoroczne spotkanie było o tyle wzniosłe, iż  na zaproszenie proboszcza ks. Jarosława Gościńskiego, dyrektora do spraw ekumenizmu Diecezji Olsztyńsko-Gdańskiej, modlitwom przewodniczył pasterz naszej eparchii – Ks. Bp dr Arkadiusz Trochanowski. Wspólnie modlili się  duchowni: Superintendent Okręgu Wschodniego Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego  ks. Waldemar Eggert, Superintendent – emeryt Jan Jerzy Ostryk,   z Kościoła Chrystusowego: ks. proboszcz Zbigniew Chojnacki – Przewodniczący Ostródzkiego Forum Jedności Chrześcijan, z Kościoła Rzymskokatolickiego: dziekan ks. prał. Władysław Szmul oraz o. Kazimierz Brzozowski –  Franciszkanin.

Duchowni wraz z licznie przybyłymi wiernymi modlili się o jedność chrześcijan w języku polskim i ukraińskim. Doniosłym głosem odśpiewano słowa proroka Izajasza: Z nami jest Bóg, zrozumcie to wszystkie narody i powtarzajcie, z nami jest Bóg. W słowie wstępnym ks. dziekan Jarosław Gościński powołał się na trzech wielkich ojców ekumenicznych: Metropolitę Andrzeja Szeptyckiego, który nauczał szukania tego co nas łączy, wzajemnego szacunku, oraz poznawania i przyjmowania tego, co druga strona ma nam do zaoferowania. Wspomniał Błogosławionego Emiliana Kowcza, który nauczał w Majdanku: „wszyscy jesteśmy tu równi: Polacy, Żydzi, Ukraińcy, Rosjanie, Litwini czy Estończycy i modlimy się do tego samego Boga”. Przypomniał słowa Patriarchy Lubomira Huzara: „tylko jedno pragnienie  mam w życiu – być człowiekiem”.  

Nasz Pasterz ks. Bp Arkadiusz kierując do nas swoje słowo rozpoczął od słów Św. Pawła Apostoła: „Ja jestem Pawła, a ja Apollosa; ja jestem Kefasa, a ja Chrystusa». Czyż Chrystus jest podzielony”?  Często podkreślamy z jakiego Kościoła się wywodzimy i do jakiego Kościoła przynależymy, ale zapominamy o Gospodarzu tego Kościoła Jezusie Chrystusie. Nie koncentrujmy się na tym co nas dzieli, ale na tym co nas łączy. Władyka wskazał, iż podstawą naszego pojednania i centrum naszego życia chrześcijańskiego ma być zawsze Chrystus.Przytaczając słowa  Patriarchy Swiatosława Szewczuka,  wypowiedziane w Kijowskim Soborze: „Nie wystarczy tylko spotykać się na wysokich szczeblach ale przede wszystkim należy szukać płaszczyzny porozumienia przez wzajemne poznawanie siebie i budowanie dialogu na płaszczyźnie wzajemnego szacunku” zachęcił wszystkich do wspólnej modlitwy i utwierdził w przekonaniu, że podążamy w tym samym kierunku, do tego samego Boga.

Esencją spotkania jest: „w różnorodności jest bogactwo, w jedności Bóg”.

Na koniec wszyscy zaśpiewali ukraińską kolędę w języku polskim i złożyli sobie życzenia: Многая і благая літа

Uczestnicy spotkania otrzymali ekumeniczne prezenty: ikonki przedstawiające Sługę Bożego Metropolitę Andrzeja Szeptyckiego, film „Proboszcz Majdanka” i półrocznik „Grekokatolicy.pl”. Następnie zebrani udali się na uroczystą kolację, bogatą w narodowe, ukraińskie potrawy. Przepełnieni radością i napełnieni duchem jedności wszyscy powrócili do swoich wspólnot.

Ks. Jarosław Gościński