Prosimy o pomoc i wsparcie dla naszych braci i sióstr na Ukrainie, ale również dla tych osób które przybywają do Polski i szukają u nas schronienia.

Caritas Eparchii Olsztyńsko-Gdańskiej

Tytułem : Pomoc Ukrainie

94 1240 5615 1111 0011 0447 4054

Categories: Caritas