Dzisiaj (piątek 25.02 – red.) o godz. 18:30 za czasem kijowskim, Ojciec Święty Franciszek dzwonił do Wielce błogosławionego Patriarchy Światosława, Głowy i Ojca Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego. Papież interesuje się sytuacją w Kijowie oraz w Ukrainie ogólnie, a także zapewnił Patriarchę Światosława: „Zrobię wszystko, co w mojej mocy”.

Ojciec Święty również interesował się, w jakiej sytuacji znajdują się biskupi oraz kapłani na terytoriach, które najbardziej ucierpiały od rosyjskiej operacji wojskowej. Papież wyraził swoją wdzięczność Ukraińskiej Cerkwi Greckokatolickiej za jej bliskość do narodu ukraińskiego, za jej wybór być blisko z ludźmi, a także za to, że podziemia patriarszego soboru w Kijowie stały prawdziwym schronieniem dla ludzi.

Ojciec Święty zapewnił Wielce błogosławionego Patriarchę Światosława o jego bliskości, wsparciu oraz modlitwie za drogą Jego sercu Ukrainę. Na zakończenie rozmowy Papież Franciszek udzielił swojego apostolskiego błogosławieństwa dla cierpiącego narodu ukraińskiego.

Przypomnijmy, dzisiaj 25 lutego Ojciec Święty Franciszek odwiedził Ambasadę Federacji Rosyjskiej przy Stolicy Apostolskiej, aby wyrazić swoje zaniepokojenie odnośnie rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie. Patriarcha Światosław przyjął z uznaniem tę wizytę Ojca Świętego do Ambasady FR przy Stolicy Apostolskiej i ma nadzieję, że ta rozmowa stanie się impulsem do tego, aby dialog przeważył nad wykorzystaniem siły.

Sekretariat Patriarchy UKGK w Rzymie

Tłum. Ks. Paweł Potoczny

Categories: Z życia UKGK