Комісія Катехитична запрошує!

ХХІ Огляд Релігійної Творчості у форматі on-line на

Facebook: Kościół Greckokatolicki w Polsce

Тема Огляду: «Я завжди і всюди з Церквою»

Субота 12 грудня, год. 11:00

Хай І On-line Огляд об ‘єднає нас навкруг питання живучості нашої Церкви.

То ж, до зустрічі!!!

Komisja Katechetyczna zaprasza!

XXI Przegląd Twórczości Religijnej Kościoła Greckokatolickiego on-line na

Facebook: Kościół Greckokatolicki w Polsce

Temat Przeglądu: „Jestem zawsze tam gdzie moja Cerkiew”

Sobota 12 grudnia, godz. 11:00

Niech I on-line Przegląd zjednoczy nas wokół kwestii trwałości naszej Cerkwi.

A więc, do zobaczenia!!!