Administrator Apostolski Eparchii Olsztyńsko-Gdańskiej Abp Eugeniusz Popowicz podjął decyzje administracyjne dotyczące nowo utworzonej eparchii obowiązujące do czasu objęcia urzędu przez biskupa nominata i podjęcia przez niego nowych. W ich rezultacie:

  1. Wszyscy kapłani oraz świeccy będący członkami różnych komisji działających w Archieparchii Przemysko-Warszawskiej, a wskutek zmian znaleźli się na terytorium Eparchii Olsztyńsko-Gdańśkiej tracą swój urząd (z wyłączeniem funkcji Dyrektora Caritas, która pozostaje bez zmian).
  2. Komisje, które działały na poziomie Metropolii pozostają bez zmian w składach personalnych i kontynuują swą pracę.
  3. Stanowiska dziekanów, proboszczów, wikariuszy i administratorów (dotyczy Archieparchii Przemysko-Warszawskiej i Eparchii Olsztyńsko-Gdańskiej) pozostają bez zmian do czasu podjęcia innej decyzji przez odpowiedniego Hierarchę.
  4. Do momentu przyjęcia nowych decyzji w kwestii podziału administracyjnego dekanaty węgorzewski i olsztyński pozostają bez zmian w swoich granicach. Dekanat elbląski zostaje rozszerzony o terytorium parafii, które zostały wydzielone z dawnej Eparchii Wrocławsko-Gdańśkiej na rzecz nowej Eparchii Olsztyńsko-Gdańśkiej.