W poniedziałek 11 kwietnia Centrum humanitarno-informacyjne parafii greckokatolickiej w Olsztynie odwiedziła delegacja z Rovaniemini z Finlandii, którzy także przyjęli uchodźców z Ukrainy.

Delegację reprezentowała pani Nadburmistrz Rovaniemi: Ulla-Kirsikka Vainio, Dyrektor Zarządzania Kryzysowego Johanna Aho, Dyrektor ds. Współpracy Zagranicznej Tuula Rintala-Gardin a także Bartosz Kamiński, Pełnomocnik Prezydenta Olsztyna ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Krzysztof Otoliński, Dyrektor Biura Promocji i Turystyki, Stefan Migus, Przewodniczący Związku Ukraińców w Polsce, oddział w Olsztynie, Katarzyna Winter, Biuro Promocji i Turystyki, Tomasz Niedźwiedź, tłumacz.

Wizyta była okazją do wymiany doświadczenia w pacy z uchodźcami. Chociaż jak zauważyli goście z Finlandii, do ich kraju przybyło o wiele mniej  uchodźców, jak do Polski. Znacznie mniej. Miasto Rovaniemi przyjęło jedynie grupę 100 uchodźców. W czasie wizyty była też okazja do spotkania z księdzem Biskupem Arkadiuszem Trochanowskim – ordynariuszem Eparchii Olsztyńsko-Gdańskiej. Władyka Arkadiusz opowiedział o funkcjonowaniu punktu, pracy wolontariuszy i zaangażowaniu parafii w pomoc uchodźcom. Wyraził wielką wdzięczność wszystkim ofiarodawcom i Instytucjom. Punkt humanitarno-informacyjny greckokatolickiej parafii pracuje praktycznie od pierwszego dnia wojny. Obecnie  przyjmuje od 350 do 400 osób. Większość to kobiety, mamy z dziećmi i też osoby starsze. Z kolei pracę integracyjną prowadzi s. Oksana Waszczur SNMD, która w każdą sobotę organizuje spotkania, wycieczki czy wspólne prace. Z kolei ks. Jan Hałuszka koordynuje wszystkie prace współpracując z parafianami. Punkt organizuje także transporty z pomocą na Ukrainę. Biskup Arkadiusz wspomniał także, że podobne punkty przy parafiach greckokatolickich istnieją także m. in. w Elblągu, Pasłęku, Giżycku.

Goście z Finlandii wyrazili duży podziw dla pracy wolontariuszy z parafii greckokatolickiej w Olsztynie oraz za zaangażowanie Eparchii Olsztyńsko-Gdańskiej w pomoc uchodźcom. Goście odwiedzili także  Sobór greckokatolicki p.w. Pokrowy Przenajświętszej Bogurodzicy.

Categories: Katedra