W święto Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa według kalendarza juliańskiego zorganizowano śniadanie wielkanocne dla uchodźców z Ukrainy w Olsztynie. Inicjatorami spotkania byli Polski Holding Hotelowy oraz Caritas Archidiecezji Warmińskiej oraz Caritas Eparchii Olsztyńsko-Gdańskiej. Spotkanie odbyło się w niedzielę 24 kwietnia w Best Western Plus Hotel Olsztyn.

W spotkaniu z uchodźcami, których przybyło około 100 osób, w większości kobiety z dziećmi, udział wzięli Biskup Eparchii Olsztyńsko-Gdańskiej ks. Arkadiusz Trochanowski, Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki, przedstawiciel Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, przedstawiciel prezydenta Olsztyna, a także ks. Paweł Zięba, dyrektor Caritas Archidiecezji Warmińskiej oraz przedstawiciel Fundacji Radców prawnych, która podarowała okolicznościowe prezenty dla wszystkich dzieci, które wzięły udział w śniadaniu oraz przedstawiciel Polskiego Holdingu Hotelowego.

Na początku spotkania przywitał wszystkich obecnych ks. Paweł Zięba. Następnie modlitwę z błogosławieństwem poprowadził ks. Bp Arkadiusz Trochanowski, który złożył także świąteczne życzenia. Wysłuchano także prosto z Kijowa w systemie online życzenia wielkanocne Arcybiskupa Większego Światosława Szewczuka, zwierzchnika Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego, który życzył pokoju i szybkiego powrotu do ojczyzny. Gości z Ukrainy przywitali także zaproszeni przedstawiciele władz i organizacji. Następnie rozpoczęło się uroczyste śniadanie.

Foto: Joanna Mackiewicz

Konsystoria Eparchii Olsztyńsko-Gdańskiej