У неділю 8 травня українська громада Моронга відзначала престольне свято св. Юрія Переможця. Під час торжества було відзначено ХХХ-ліття утворення парафії та 75–ліття акції переселенської „Вісла”. У проповіді, присутній на Божетвенній Літургії Владика Аркадій Трохановський подякував парафіянам за їхнє заангажування, а окремі слова подяки скерував до парохів – о. митрата Андрія Сороки, засновника парафії та будівничого церкви; протосинкела о. Івана Галушки та теперішнього душпастиря о. Романа Стороняка. Участь у святі взяло чимало біженців з України, які помагали приготувати почастунок на прицерковній площі. Після літургії відбувся концерт бандуристки, п. Соломії зі Львова. Перед церквою була презентована виставка присвячена 75-літтю депортаційної акції „Вісла”.

Rys historyczny

W 1947 roku na terenie ówczesnego powiatu morąskiego w ramach przymusowej Akcji „Wisła” z terenów Nadsania, Bieszczad i Łemkowszczyzny osiedlono ok. 4000 Ukraińców, w przeważającej większości grekokatolików. Na początku na „ziemiach odzyskanych” społeczność ukraińska była pozbawiona opieki duszpasterskiej wschodniego obrządku. Pierwsze   punkty duszpasterskie powstały w Chrzanowie-1947 r., (ks. Mirosław Ripecki) oraz Nowy Dwór Gdański/Cyganek. – 1948r. (ks. Bazyli Hrynyk). Były one jednak znacznie oddalone od Morąga. Brak duszpasterzy oraz nieprzychylne nastawienie ówczesnych władz nie pozwalały na legalne otwieranie świątyń greckokatolickich. Iskrę nadziei na powrót do eklezjalnej tradycji wschodniej dała działalność ks. E. Charchalisa w Dzierzgoniu (1957) oraz ks. Jana Jaremina w Pasłęku (1959). W latach 60-tych i 70-tych ks. J. Jaremin częściowo obejmował opieką duszpasterską  grekokatolików z Morąga i okolic.

Powstała w 1979 r. parafia Greckokatolicka w Olsztynie przejęła obowiązki duszpasterskie na terenie dzisiejszej greckokatolickiej parafii Morąskiej. Pasterzami olsztyńskiej parafii w latach 80-tych byli oo. Bazylianie. Katechizacja dzieci prowadzona była w prywatnym domu p. Emilii Gojdycz w Morągu przez Siostry Służebnice NPM z Olsztyna: s. Oksanę Waszczur, s. Tatianę Kowalczyk, s. Josyfę Pidłypczak. Natomiast katecheza dla młodzieży odbywała się w domu parafialnym przy parafii rzymskokatolickiej, prowadzili ją proboszczowie olsztyńskiej parafii o. Piotr Kuszka OSBM (1980-1983; 1985-1990) oraz o. Bogdan M. Krupka OSBM (1983-1985).

Pierwszym krokiem do stworzenia społeczności parafialnej była wspólna wieczerza wigilijna dla dzieci i  młodzieży z rodzin greckokatolickich. Spotkanie  odbyło się z inicjatywy s. Tatiany 29. 12. 1990 r., w prywatnym domu. W dniu 28. 12. 1991 r. zorganizowano wieczór kolęd dla społeczności ukraińskiej z Morąga i okolic. Tym razem gościnnie – w Domu Parafialnym przy Rzymskokatolickiej Parafii św. Józefa w Morągu. Katechizację dzieci i młodzieży na początku lat 90 przejęła s. Bogdana Petryszyn OSBM i s. Anna Piecunko OSBM – obie dojeżdżały z Pasłęka. 

ZUwP-koło w Morągu otrzymało 07. 03. 1992 r. swoją świetlicę, którą pobłogosławił ks. Jarosław Moskałyk (od 1991 r. greckokatolicki proboszcz Olsztyna.) Wydarzenie to było zaczynem do dalszych działań  w celu stworzenia Parafii Greckokatolickiej w Morągu.

Na prośbę wiernych w drugi dzień Świąt Wielkanocy, 27. 04. 1992 r. została odprawiona pierwsza Eucharystia w obrządku wschodnim w Morągu. Ponieważ nie udostępniono żadnej świątyni w Morągu dla potrzeb wiernych Kościoła Greckokatolickiego, pierwszą Mszę Św. odprawiono w świetlicy ZUwP. Liturgię sprawowali ks. Jarosław Moskałyk i ks. Andrzej Sroka – proboszcz z Pasłęka i Elbląga.

Dekretem abp. Jana Martyniaka z dnia 16. 11. 1992 r. została erygowana Parafia Greckokatolicka p. w. św. Jerzego w Morągu. Pierwszym proboszczem został ks. mitrat Andrzej Sroka, a wikariuszem ks. Artur Masłej.

Dzięki przychylności włodarzy Miasta i Gminy Morąg nowo utworzona parafia 20. 11. 1992 r. otrzymała plac przy ul. Dąbrowskiego 30, z przeznaczeniem na cele sakralne wraz z barakiem, który po remoncie adoptowano na Kaplicę a następnie na świetlicę. Dzięki staraniom proboszcza ks. Andrzeja Sroki zostały zdobyte fundusze od bp. Juliana Gbura na remont kaplicy. Uroczysta Eucharystia z poświęceniem kaplicy miała miejsce 07.02.1993 r.

 Podniosłym wydarzeniem w życiu młodej parafii były uroczystości Pierwszej Komunii Świętej w Kaplicy 09. 05. 1993 r.. Dzieci przygotowała do Sakramentu Eucharystii katechetka p. Anna Gojdycz.

Wizytacja ks. Abp. J. Martyniaka 25. 05. 1993 r. w morąskiej Parafii dała wiernym poczucie pewności oraz nadziei na lepsze jutro. Budowę nowej cerkwi rozpoczęto  wiosną 1995 r., przy dużym zaangażowaniu Proboszcza i wiernych. Pierwszym nabożeństwem w nowo wybudowanej świątyni był sakrament małżeństwa udzielony przez ks. A. Srokę Sławomirowi i Agacie Nadziak (27. 08. 1999 r.)

Rok Milenijny – 2000 Morąska Parafia rozpoczęła od postawienia Krzyża Jubileuszowo, na placu przed Cerkwią.

Konsekracja świątyni odbyła się  23. 09. 2000 r., której dokonał Jego Ekscelencja ks. abp Jan Martyniak Metropolita Przemysko-warszawski, przy udziale licznie zgromadzonych duchowych obu obrządków oraz władz samorządowych i rzeszy wiernych z sąsiednich parafii greckokatolickich.

Niecodzienne wydarzenie miało miejsce 02. 06. 2001 r.- ks. bp Włodzimierz Juszczak udzielił sakramentu święceń kapłańskich późniejszemu proboszczowi morąskiej parafii ks. Janowi Hałuszce.

 Funkcję wikariusza w parafii pełnił ks. Bogdan Sytczyk od 01. 11. 2000 r. do 15. 08. 2001 r., kiedy to nowym wikariuszem został ks. Jarosław Wienc.

W 2000 roku rozpoczęła się budowa dzwonnicy. Pierwszy z trzech dzwonów zawisł w dzwonnicy 14. 01. 2004 r. Konsekracja dzwonnicy odbyła się 20. 09. 2004 r. przy udziale Abp. Jan Martyniaka. Pod kopułą dzwonnicy zawisły 3 dzwony. Darczyńcami byli: rodzina Łemechów z USA, Państwo Anna i Władysław Kurtiakowie oraz parafianie z Morąga i okolic.

Kolejną inwestycją parafii była budowa Domu Parafialnego – rozpoczęta w 2004 r.

W dniu 29.07.2007 r. uroczyście pożegnano pierwszego proboszcza ks. mitrata Andrzeja Srokę.  Obowiązki proboszcza przejął ks. Jan Hałuszka, który  kontynuował prace budowlane poprzednika.

W 2009 zakończono uporządkowanie działki cerkiewnej. Dzięki staraniom ks. Jana w  latach 2009-2010 zbudowano garaż z pomieszczeniem gospodarczym.

Dekretem z dn. 24. 03. 2009 r. – przy Parafii erygowano Ośrodek Doradztwa Rodzinnego i Świetlicy dla młodzieży. Zakończenie budowy Domu parafialnego miało miejsce w 2010 r.  a finałem było poświęcenie obiektu przez abp. Jana Martynika podczas  odpustu parafialnego  08.05.2010 r.

Kolejna zmiana na stanowisku pasterza greckokatolickiej morąskiej parafii miała miejsce 01. 07. 2015 r., kiedy to funkcję proboszcza objął ks. Roman Storoniak. Jego celem działania jest objęcie katechezą jak najszerszej grupy parafian. We wrześniu 2015 r. rozpoczęły się katechezy dla dzieci w  wieku przedszkolnym. Podczas zajęć dla przedszkolaków zrodziła się  inicjatywa stworzenia taneczno-wokalnego zespoły Jeżyki. Opiekunami i choreografami młodych artystów są ich rodzice wraz z duszpasterzem.  Jesienią 2016 r. rozpoczęto cykl katechez dla dorosłych.

Srebrny Jubileusz swego istnienia Parafia obchodziła podczas parafialnego odpustu  św. Jerzego 06.05.2017 r.

W latach 2018-2020 został utwardzony parking oraz chodniki wokół domu parafialnego – całość ok. 1000 m2

Z chwila przybycia uchodźców z Ukrainy (od 24 lutego 2022 r.) Parafia aktywnie włączyła się w pomoc potrzebującym organizując zbiórkę darów humanitarnych, wysyłała transporty na Ukrainę oraz pomaga przybyłym z Ukrainy, mieszkającym w Morągu i jej okolicach.

W niedzielę 08 maja 2022 r. Parafia w czasie odpustu parafialnego świętowała XXX-lecie istnienia. Uroczystościom przewodniczył eparcha Olsztyńsko–Gdański ks. bp Arkadiusz Trochanowski. W uroczystościach licznie brali udział uchodźcy z Ukrainy, którzy aktywnie włączyli się w przygotowanie przedsięwzięcia.

(parafia)