Тим, хто затужив за Сарептою хочемо пропонувати щось нове – ЗИМОВУ САРЕППТУ. Запрошуємо до зустрічі через ZOOM у Зимові Каніули 4, 5, 11 та 12 січня 2021 р. о 19.00 год. в одній з тріох вікових груп:

Учні 6-8 класів Початкової Школи – Ведучий о. Ігор Губач

Учні Середніх Шкіл – Отці Іван Ядловський, Ернест Секульский та Павло Березка

Студенти та працююча Молодь – о. Григорій Назар

Запис через вебсайт bractwosarepta.pl

Dla tych, którzy zatęsknili za Sareptą mamy nietypową propozycję – ZIMOWA SAREPTA. Zapraszamy do spotkania na platformie ZOOM w Zimowe Ferie 4, 5, 11 i 12 stycznia 2021 r. o godzinie 19.00 W jednej z trzech wiekowych grup:

klasy 6-8 Szkoły Podstawowej – prowadzący o. Igor Hubacz

Szkoły Średnie – o. Jan Jadłowski, o. Ernest Sekulski i . Paweł Berezka

Studenci i Młodzież Pracująca – o. Grzegorz Nazar

Formularz rejestracji dostępny na stronie bractwosarepta.pl

Categories: Sarepta