В суботу 21 травня парафія Свв. Кирила і Методія в Лідзбарку Вармінському святкувала своє храмове свято. У торжествах парафіяни відзначили 30–ліття існування парафії та 75–ліття акції «Вісла».

Богослужіння очолив Владика Аркадій Трохановський, який у проповіді наголосив на потребі зберігання рідної мови, культури і традиції та свідомого будування і вдповідальності за парафіяльну  спільноту. Владика подякував усім парафіянам за їх труд і заангажування у парафіяльне життя.

Зокрема Владика подякував отцям, які служили і започаткували будування церкви і парафії: о. проф. Ярославу Москаликові першому, пароху парафії і о. Станіславові Тарапацькому. У святкуваннях взяли участь запрошені отці, гості з України та парафіяни із сусідських парафії. Після Божественної Літургії відбулася святкова трапеза для всіх прибулих гостей.  

*          *          *

Historia greckokatolickiej parafii św. Cyryla i Metodego

w Lidzbarku Warmińskim

Ludność, która przybyła do Lidzbarka Warmińskiego i okolicznych miejscowości po II wojnie światowej, pochodziła z  przymusowego przesiedlenia pod nazwą  akcji „Wisła” w 1947 r. Wcześniej zamieszkiwała ona miejscowości: Tworylne, Werchrata, Wierzbica, Bukowiec, Gorajec, Studenne, Cisna oraz z innych terenów Bieszczad i terenów Łemkowszczyzny.

Brak własnej cerkwi przyczynił się latach 50-tych do pierwszej próby utworzenia parafii greckokatolickiej w Lidzbarku Warmińskim. Niestety, władze PRL-u nie były przychylne inicjatywie utworzenia  parafii. Następną próbę jej utworzenia podjęto w latach 80-tych, już z większym sukcesem. Od 1987 r. rozpoczęto nauczanie katechezy w salce katechetycznej przy parafii rzymskokatolickiej św. Piotra i Pawła. W 1991 r. nauczanie religii przeniesiono do Szkoły Podstawowej nr 3 i trwa tam ono do dnia dzisiejszego.

Pierwszym proboszczem parafii greckokatolickiej został mianowany ks. Jarosław Moskałyk. W porozumieniu z proboszczem parafii rzymskokatolickiej św. Piotra i Pawła w Lidzbarku Warmińskim przekazano grekokatolikom pomieszczenie na potrzeby sprawowania liturgii. Po niewielkim remoncie przystosowano dwa pomieszczenia na kapliczkę, w której wierni mogli się modlić w swoim obrządku, języku i tradycji.

21 września 1992 r., w święto Narodzenia Bogurodzicy, w kaplicy przy kościele rzymskokatolickim Św. Piotra i Pawła odprawiono pierwsze nabożeństwo w obrządku wschodnim. Był to początek utworzenia greckokatolickiej parafii w Lidzbarku Warmińskim. 12 lipca 1994 r. w Urzędzie Miasta w Lidzbarku podpisano akt notarialny przekazania parafii budynku starego magazynu przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 8. Na podstawie inwentaryzacji przygotowano dokumentację projektową adaptacji budynku na cerkiew. Jesienią 1994 r. rozpoczęto pierwsze prace remontowe. W 1995r. nowym proboszczem parafii został mianowany ks. Stanisław Tarapacki. W 1997 r., w maju, odprawiono pierwsze nabożeństwo  w zaadaptowanym na cerkiew budynku. W tym samym roku został zamontowany w cerkwi ikonostas. W 1998 r. Metropolita Przemysko-Warszawski abp. Jan Martyniak dokonał konsekracji nowej cerkwi. Od 2003 r. funkcję proboszcza w parafii pełni ks. Bogdan Sytczyk.

(Парафія)