W czwartek 26 maja 2022 r. greckokatolicką parafię w Olsztynie odwiedziła grupa niemieckich samorządowców oraz delegacja z Caritas z diecezji Ossnabrück.Spotkanie zorganizowano przy współpracy ze Starostwem Powiatu Olsztyńskiego.

Goście wzięli najpierw udział w nabożeństwie  – Molebniu do Bogurodzicy. Modlitwie przewodniczył ks. Biskup Arkadiusz Trochanowski. W modlitwie uczestniczyli także:  proboszcz Katedry – protosyncel ks. Jan Hałuszka oraz Dyrektor Caritas Eparchii Olsztyńsko-Gdańskiej – ks. Bogdan Sytczyk z małżonką oraz ks. Paweł Zięba – Dyrektor Caritas Archidiecezji Warmińskiej. W czasie nabożeństwa modlono się o pokój w Ukrainie i na całym świecie. Wśród zaproszonych gości byli także Starosta Powiatu Olsztyńskiego Andrzej Abako oraz prof. Marek Melnyk. Po nabożeństwie o świątyni opowiedział gospodarz, ordynariusz Eparchii Olsztyńsko-Gdańskiej ks. Biskup Arkadiusz Trochanowski.

W dalszej części spotkania goście z Niemiec odwiedzili Centrum humanitarno-informacyjne, który znajduje się w pomieszczeniach parafii greckokatolickiej w Olsztynie. Wizyta była okazją do wymiany doświadczenia w pracy z uchodźcami. Władyka Arkadiusz opowiedział o funkcjonowaniu punktu, pracy wolontariuszy i zaangażowaniu parafii w pomoc uchodźcom oraz  przedstawił szeroką działalność Caritas Eparchii Olsztyńsko-Gdańskiej. Przedstawił wolontariuszy oraz wyraził wdzięczność wszystkim ofiarodawcom i Instytucjom za udzielaną pomoc. Punkt humanitarno-informacyjny greckokatolickiej parafii pracuje praktycznie od pierwszego dnia wojny. Obecnie  przyjmuje od 350 do 400 osób każdego dnia. Większość to kobiety, matki z dziećmi i też osoby starsze. Punkty o podobnej skali działalności istnieją w innych miastach Eparchii Olsztyńsko-Gdańskiej, o czym powiedział także Biskup Arkadiusz. Swoim doświadczeniem podzielił się także Starosta Powiatu Olsztyńskiego Andrzej Abako, który podziękował także niemieckim organizacjom za różnorodną pomoc.

W czasie spotkania goście z Niemiec postawili wiele pytań, na które odpowiadał prof. Marek Melnyk. Dotyczyły relacji ekumenicznych a szczególnie relacji Kościoła Katolickiego wobec Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego, Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego, stosunku Ukraińców do Rosjan w czasie wojny oraz jak postrzegana jest w Polsce pomoc Niemiec wobec Ukrainy. Pytania i odpowiedzi kontynuowano przy przygotowanym na słodko poczęstunku w pomieszczeniach parafialnych.

Na zakończenie spotkania delegacja z Niemiec podziękowała za przyjęcie, za możliwość wysłuchania osób bezpośrednio zaangażowanych w pomoc dla uchodźców z Ukrainy. Wyrażono duży podziw dla pracy wolontariuszy z parafii greckokatolickiej w Olsztynie oraz za zaangażowanie Caritas Eparchii Olsztyńsko-Gdańskiej w pomoc uchodźcom.

(Redakcja: cerkiew.eu)

Foto: Oksana Sytczyk

Categories: Katedra