Decyzją Biskupa Arkadiusza Trochanowskiego – Hierarchy Olsztyńsko-Gdańskiego z dniem dzisiejszym tj. 01.06.2022r. Czcigodny Ksiądz Jarosław Gościński – Protobrezbiter Elbląski, został mianowany Ekonomem Eparchii Olsztyńsko-Gdańskiej na okres 5 lat. Życzymy Księdzu Jarosławowi sił oraz wszelkich Bożych łask dla wypełniania nowej misji.