Dziś 30 rocznicę święceń kapłańskich obchodzi ks. Juliusz Krawiecki – Proboszcz Parafii Greckokatolickich w Bartoszycach i Ostrem Bardzie. Życzymy Księdzu obfitych łask Bożych oraz wytrwałości w pełnieniu powołania.

Сьогодні 30 річницю ієрейських свячень відзначає о. Юлій Кравецький – Парох Парафії в Бартошицях та Острому Барді. Бажаємо Отцю Божого благословення та витривалості у здійснюванню свого покликання. На многі та благі літа!