Greckokatolicka parafia św. Jerzego w Bytowie jest jedną z najstarszych parafii w Polsce po wysiedleniu w 1947 r. W maju 1947 roku w okolice Bytowa przywieziono w ramach deportacyjnej akcji „Wisła” ludność narodowości ukraińskiej z okolic Przemyśla, Sanoka i Leska. W sierpniu tego samego roku przywieziono drugi transport ludności ukraińskiej z powiatu sokalskiego.

Razem z przesiedleńcami przywieziono także dwóch ukrywających się księży greckokatolickich, którzy potajemnie odprawiali msze święte swoim wiernym. Owymi księżmi byli ks. Teodor Seredyński z żoną i córką, oraz ks. Paweł Harenza.

Do 1989 r. wszystkie nabożeństwa były odprawiane się w łacińskim kościele św. Katarzyny. W 1982 r. wspólnota greckokatolicka nabyła zrujnowany poewangelicki kościół św. Jerzego po czym odremontowała go przystosowując wnętrze do wymogów liturgicznych obrządku wschodniego. Cerkiew została poświęcona w 1989 r. Na jej wyposażeniu jest tabernakulum z XVII w. przywiezione z cerkwi św. Paraskewy w Surochowie, ikonostas, barokowe rzeźbione stelle i chór, malowidła ludowe. Cerkiew zwieńczona jest kopułą w stylu architektury bizantyjskiej.

W tym roku nasza parafia niesie trud kosztownego remontu dachu cerkwi, który pokryty jest gontem. Dach wiele lat chronił  i zdobił naszą świątynię, ale ostatnio pojawiło się dużo ubytków, co powodowało zalewanie świątyni. Dużym nakładem pracy i zaangażowaniem otrzymaliśmy dofinansowanie od Rady Miejskiej Bytowa i Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku, a także od Konserwatora Zabytków.  Niestety wysoka inflacja  przewyższyła koszt tej wielkiej inwestycji.  Musimy zatem  uzbierać większy wkład własny.

Osoby chętne mogą pomóc, wpłacając swoje ofiary na konto naszej parafii:

Parafia Greckokatolicka pw. Św. Jerzego w Bytowie:

Bank Spółdzielczy w Bytowie

nr konta 57932100010013837020000010

proboszcz –

ks. Stefan Prychożdenko

Categories: Parafie