Decyzją Bpa Arkadiusza Trochanowskiego, ks. dr Artem Nakonechnyy został mianowany z dniem 16.08.2022 r. wikariuszem w parafiach greckokatolickich p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Górowie Iławeckim i św. Jerzego w Lelkowie. Życzymy obfitych łask Bożych w pełnieniu nowej posługi.

(red.)

Nota biograficzna:

Ks. Artem Nakonechnyy urodził się 11 września 1985 roku. Po zdaniu matury w Szkole Ogólnokształcącej (Nyżniw), rozpoczął na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie jednolite stacjonarne studia magisterskie z zakresu prawa kanonicznego.

W czerwcu 2008 zdał egzamin magisterski na podstawie pracy pt. Śmierć biskupa Mikołaja Czarneckiego w świetle aktualnego prawa kanonizacyjnego, napisanej pod kierunkiem ks. prof. W. Kiwiora, uzyskując tytuł zawodowy magistra prawa kanonicznego ze specjalnością kanoniczno-cywilną.

W latach 2010-2012 pracował jako audytor w sądzie biskupim w Kołomyi. Na początku czerwca 2012 roku za zgodą Arcybiskupa Większego oraz Stałego Synodu UKGK otrzymał nominację na sędziego do procesów spornych w tymże trybunale, a 25 września 2012 roku wstąpił do Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie.

2 listopada 2013 roku został obłóczony w rodzinnej parafii Ofiarowania Najświętszej Marii Panny (Nyżniw), 22 grudnia 2014 roku otrzymał niższe święcenia: akolity, lektora, kantora, a 28 listopada 2015 roku został wyświęcony na subdiakona.

W roku 2016 ukończył w KUL JP II studia z zakresu teologii, zdając egzamin magisterski na podstawie pracy pt. Uzależnienie od internetu jako przyczyna niezdolności do małżeństwa z uwzględnieniem jurysprudencji Sądu Metropolitalnego w Lublinie, napisanej pod kierunkiem ks. dra hab. Leszka Adamowicza, uzyskując tytuł magistra teologii.

W dniach 18-30 lipca 2016 roku pełnił służbę tłumacza z języka polskiego na ukraiński na oficjalną stronę internetową Kraków 2016 podczas Światowych Dni Młodzieży.

W latach 2016-2020 odbył stacjonarne studia doktoranckie w zakresie prawa kanonicznego w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

Dnia 10 sierpnia 2020 roku zawarł sakramentalne małżeństwo z Oleksandrą Nakonechna.

25 maja 2021 roku urodził się im syn Luk’jan.

18 październiaka 2021 roku obronił pracę doktorską pt. Uzależnienie od alkoholu jako przyczyna niezdolności do małżeństwa w orzecznictwie Sądu Metropolitalnego we Lwowie.

29 maja 2022 roku na mocy demisoriów bpa Arkadiusza (Trochanowski) otrzymał święcenia diakonatu w Maryjnym Duchowym Centrum Zarwanica z rąk apba Wasyla (Semeniuk).

3 lipca 2022 roku został wyświęcony na prezbitera przez wyżej wspomnianego arcybiskupa w tymże centrum.