Kuria Eparchii Olsztyńsko-Gdańskiej
Kościoła Greckokatolickiego w Polsce

ul. Lubelska 12
10-405 Olsztyn
tel: 89 539 60 48
e:mail: eparchia.kontakt@gmail.com
godziny pracy: poniedziałek – piątek w godz. 9:30-13:00

Struktura Kurii

Hierarcha Olsztyńsko-Gdański
ks. Bp dr Arkadiusz Trochanowski

ul. Lubelska 12
10-405 Olsztyn
e:mail: bp.arkadiusz@gmail.com

Protosyncel Eparchii Olsztyńsko-Gdańskiej
ks. Jan Hałuszka

ul. Lubelska 12
10-405 Olsztyn
e:mail: jhaluszka@poczta.onet.pl
tel: +48 609 939 021

Syncel Eparchii Olsztyńsko-Gdańskiej
ks. Mitrat Jan Łajkosz

ul. Ks. Ripeckiego 1
11-220 Górowo iławeckie
e:mail: i_lajkosh@wp.pl
tel: +48 691 744 391

Kanclerz Kurii
ks. dr Igor Hubacz

ul. Lubelska 12
10-405 Olsztyn
e:mail: kanclerz.eparchia@gmail.com
tel: +48 503 991 167

Sekretarz Kurii i Sekretarz Biskupa
ks. Roman Ferenc

ul. Lubelska 12
10-405 Olsztyn
e:mail: fatherroman@o2.pl
tel: +48 692 753 223

Ekonom Eparchii Olsztyńsko-Gdańskiej
ks. Jarosław Gościński

ul. Metropolity Andrzeja Szeptyckiego 8, 14-200 Iława
e-mail: jaroslawgoscinski@wp.pl
tel: 609 185 608