Kuria Eparchii Olsztyńsko-Gdańskiej

Kościoła Greckokatolickiego w Polsce

ul. Lubelska 12

10-405 Olsztyn

tel: 89 539 60 48

e-mail: eparchia.kontakt@gmail.com

nr rachunku: 10 1020 3541 0000 5202 0342 8950