Rada Kapłańska Eparchii Olsztyńsko-Gdańskiej

  1. Ks. Jan Hałuszka – Protosyncellus
  2. Ka. Mitrat Jan Łajkosz – Syncellus
  3. Ks. Igor Hubacz – Kanclerz
  4. Ks. Mitrat Andrzej Sroka
  5. Ks. Igor Harasim OSBM
  6. Ks. Stepan Prychożdenko
  7. Ks. Jarosław Gościński
  8. Ks. Bogdan Sytczyk
  9. Ks. Grzegorz Stołycia