CARITAS EPARCHII OLSZTYŃSKO – GDAŃSKIEJ KOŚCIOŁA GRECKOKATOLICKIEGO
ul. Lubelska 12

10 – 405 Olsztyn

NIP 7393951278

REGON 388 157 672
adres do korespondencji:

Dyrektor Caritas

ks. Bogdan Sytczyk

ul. Wyszyńskiego 8

11 – 100 Lidzbark Warm.

caritas.cerkiew@gmail.com

tel. 668167307

nr konta: 94 1240 5615 1111 0011 0447 4054

Działalność Caritas