Eparchialne podmioty kościelne działające na rzecz ochrony małoletnich i wsparcia dla pokrzywdzonych

Delegat ds. ochrony dzieci i młodzieży Eparchii Olsztyńsko-Gdańskiej
ks. Storoniak Roman
ul. Dąbrowskiego 30, 14-300 Morąg
tel.kom. +48/ 605-744-245
e-mail: rstoroniak@wp.pl

Duszpasterz osób pokrzywdzonych w skutek nadużyć seksualnych przez duchownych
ks. Hrytsiv Oleh
kom.: +48 609 779 941
e-mail: o.grytsiw@gmail.com

Kurator dla duchownych oskarżonych/skazanych o/za przestępstwo wykorzystywania seksualnego
Andrushkiv Andrii
ul. Spadowa 1, 11-510 Wydminy
tel: +48 535 752 145
e-mail: aandruszkiv@gmail.com 

Osoba odpowiedzialną za prewencją przeciwko przestępstwom seksualnym wobec osób małoletnich
Ks. Bogdan Sytczyk
ul. Wyszyńskiego 8
11-100 Lidzbark Warmiński
tel. kom. +48 668 167 307
e-mail: bogdan.s@poczta.onet.pl

Koordynator ds. współpracy Eparchii Olsztyńsko-Gdańskiej z Fundacją św. Józefa KEP
Ks. Jan Hałuszka
ul. Lubelska 12, 10-086 Olsztyn
tel. kom. + 48/ 609-93-90-21
e-mail: jhaluszka@poczta.onet.pl

Ogólnopolskie podmioty kościelne działające na rzecz ochrony małoletnich i wsparcia dla pokrzywdzonych

Delegat KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży
Z ramienia Konferencji Episkopatu Polski za działania na rzecz ochrony dzieci i młodzieży, wsparcia osób pokrzywdzonych wykorzystaniem seksualnym w małoletności lub stanie niepełnosprawności lub zależności oraz za działania prewencyjne odpowiada Delegat KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży, którym jest obecnie abp Wojciech Polak, Prymas Polski


Biuro Delegata KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży
Biuro stanowi zaplecze i wsparcie pracy Delegata KEP. Zadaniem Biura jest organizacyjne wsparcie, monitorowanie i komunikowanie działań dot. ochrony dzieci i młodzieży przez Kościół w Polsce.
https://ochrona.episkopat.pl/
https://twitter.com/OchronaKEP
Kierownik Biura Delegata KEP:
Ks. Piotr Studnicki
tel. kom. +48 726 888 112
e-mail: ochrona@episkopat.pl


Sekretariat:
Biuro Delegata KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży
Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6
01-015 Warszawa, pok. 212
tel. +48 22 530 48 04
e-mail: biurodelegata@episkopat.pl

Koordynator KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży
Koordynator odpowiada za aspekt koncepcyjny, merytoryczny działania systemu reagowania, pomocy, zapobiegania wykorzystaniu seksualnemu, a w szczególności dba o fachowość i adekwatność do potrzeb podejmowanych działań oraz o kompetencje osób je podejmujących (w oparciu o krakowskie Centrum Ochrony Dziecka).
o. Adam Żak SJ
tel. +48 785 032 106
e-mail: zak@jezuici.pl


Fundacja Świętego Józefa KEP
Celem Fundacji jest pomoc osobom skrzywdzonym wykorzystaniem seksualnym przez duchownych lub pracowników Kościoła oraz wspieranie – poprzez odpowiednią strategię udzielania pomocy finansowej – działań mających na celu budowanie sprawnego systemu pomocy skrzywdzonym oraz zapobiegania krzywdzie.

www.fsj.org.pl
tel. +48 506 687 612
e-mail: kontakt@fsj.org.pl
https://www.facebook.com/FundacjaJozefa
Członkami Zarządu FŚJ KEP są obecnie:
Marta Titaniec i ks. Grzegorz Strzelczyk

Strona zgloskrzywde.pl
Strona zgloskrzywde.pl skierowana do osób, które doznały wykorzystania seksualnego w Kościele albo wiedzą o krzywdzie innych i chcą dokonać zgłoszenia w Kościele i w prokuraturze. Strona dostarcza podstawowych informacji o ich prawach, wsparciu, na jakie mogą liczyć, kontaktach z instytucjami i osobami przyjmującymi zgłoszenia, procedurach zgłoszeń i możliwościach reakcji na ewentualne zaniedbania ze strony władz kościelnych.
Stronę współprowadzą Fundacja Świętego Józefa KEP wraz z Biurem Delegata KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży – z ich przedstawicielami można się kontaktować przez e-mail i telefon związane ze stroną.
e-mail: zgloskrzywde@fsj.org.pl
tel. 571 805 535 (we wtorki w godzinach 9.00-12.00 i czwartki w godzinach 19.00-
21.00)

Centrum Ochrony Dziecka
Centrum Ochrony Dziecka (COD) przy Akademii Ignatianum w Krakowie. Centrum, stanowiące jednostkę organizacyjną jezuickiej Akademii Ignatianum, prowadzi szeroką działalność szkoleniową skierowaną do różnych grup w Kościele, zwłaszcza do osób pracujących na rzecz pokrzywdzonych wykorzystaniem seksualnym przez duchownych. W ramach Wydziału Pedagogicznego Centrum odpowiada za studia podyplomowe „Profilaktyka przemocy seksualnej wobec dzieci i młodzieży”, które przygotowują kadrę dla instytucji edukacyjnych i opiekuńczych. Zadaniem Centrum jest też
opracowywanie i rozwój programów prewencji i wzorów dobrych praktyk dla różnych środowisk duszpasterskich, formacyjnych i wychowawczych, aby pomóc im w tworzeniu bezpiecznych środowisk dla dzieci i młodzieży.
https://cod.ignatianum.edu.pl
https://twitter.com/CODziecka
https://www.facebook.com/codkrakow

E-mail dla osób pokrzywdzonych „pomoc COD”
Centrum prowadzi e-mail kontaktowy skierowany głównie do osób dotkniętych wykorzystaniem seksualnym w dzieciństwie lub młodości w środowisku kościelnym, zmagających się ze skutkami tego rodzaju przemocy.
e-mail: pomoccod@ignatianum.edu.pl

Inicjatywa „Zranieni w Kościele”
Inicjatywa „Zranieni w Kościele” to telefon zaufania umożliwiający uzyskanie życzliwej informacji, pomocy, porady i kontaktu z zaufanymi specjalistami: psychologami, prawnikami, duszpasterzami. ZwK to też katolickie środowisko
wsparcia dla osób dotkniętych przemocą seksualną w Kościele (łącznie ze specjalistyczną grupą wsparcia dla osób zranionych), prowadzone przez świeckich.
https://zranieni.info/
tel: 800 280 900 (wtorek: od 19.00-22.00)

Normy de gravioribus delictis 2010

KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI. PREWENCJA nadużyć seksualnych wobec dzieci i młodzieży i osób niepełnosprawnych w pracy duszpasterskiej i wychowawczej Kościoła w Polsce

Zasady Prewencji i Postępowania w Pracy Duszpasterskiej z Osobami Małoletnimi w Diecezji (Eparchii) Olsztyńsko-Gdańskiej Kościoła Greckokatolickiego w Polsce

2024-04-17-Prevention-and-pastoral-care-in-Olsztyn-Gdansk-Eparchy