Wydział Duszpasterski

Dyrektor: ks. Jan Hałuszka
Członkowie:
Ks. Paweł Potoczny
Zadaniem Wydziału jest troska o szeroko rozumiane duszpasterstwo na terenie Eparchii (szczególnie: głoszenie Słowa Bożego, przepowiadanie).

Wydział Duszpasterstwa Młodzieży

Dyrektor: ks. Roman Storoniak
Członkowie:
ks. Andrii Andrushkiv
ks. Yevhen Havrylyshyn
ks. Oleh Hrytsiv
ks. dr Igor Hubacz
ks. Krzysztof Jedwabnik
ks. dr Dymitr Leszko
o. Andrzej Zalewski SVD
s. Franciszka Oresta Sałamaszek SNPM
s. Damiana Beata Wilchowska SNPM
Zadaniem Wydziału jest troska o katolickie wychowanie młodzieży w duchu wschodniego chrześcijaństwa.

Statut Funduszu Młodzieżowego

Wydział Katechetyczny

Dyrektor: Ks. Mitrat Łan Łajkosz – Syncel
Członkowie:
ks. Roman Storoniak
ks. dr Igor Hubacz
s. Olena Danuta Mańkut SNPM
s. Józefa Maria Rodycz ONMP
p. Nadija Ortyńska
Zadaniem Wydziału jest przeprowadzenie analizy sytuacji, koordynowanie katechezy z całym programem duszpasterskim diecezji, opracowanie diecezjalnego programu katechetycznego i programu działania oraz organizacja formacji katechetów (DOK 417) na terenie Eparchii.

Wydział Ekumeniczny

Dyrektor: Ks. Jarosław Gościński
Członkowie:
ks. mitrat Józef Ulicki
o. Parasyuk Bazyli, OSBM
o. Andrzej Zalewski, SVD
Zadaniem Wydziału jest szerzenie Ekumenicznej Koncepcji Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego (2015) poprzez modlitwę, Liturgię oraz działalność naukową. Przy wypełnianiu dzieła ekumenicznego przede wszystkim poprzez otwarty i śmiały dialog oraz wspólne przedsięwzięcia z innymi chrześcijanami należy zachować należytą roztropność, a unikać niebezpieczeństwa, fałszu, irenizmu, indyferentyzmu i przesadnej gorliwości (KKKW 905).

Wydział Architektury i Sztuki Sakralnej

Dyrektor: Ks. Mitrat Andrzej Sroka
Ks. Juliusz Krawiecki
P. Roman Łewosiuk
P. Mirosław Ożubko
P. Józef Bunda
P. Marek Hrycyna
Zadaniem Wydziału jest służenie poradą i pomocą poszczególnym parafiom oraz kapłanom w prawidłowym przeprowadzaniu budowy, remontu, adaptacji, rozpisu (Kan. 886 KKKW) oraz wyposażaniu świątyń dbając o zachowanie tradycji wschodniego chrześcijaństwa.

Wydział Informacyjny

Dyrektor: Ks. dr Igor Hubacz
Członkowie:
ks. Roman Ferenc
ks. Paweł Potoczny
ks. Krzysztof Jedwabnik
p. Bogdan Tchórz
p. Jarosława Chrunik
Ponieważ Kościół katolicki ustanowiony został przez Chrystusa Pana, aby wszystkim ludziom nieść zbawienie, i wobec tego przynaglany jest koniecznością przepowiadania Ewangelii, przeto uważa on za swój obowiązek głosić orędzie zbawienia również przy pomocy środków przekazu społecznego oraz uczyć ludzi właściwego korzystania z nich (Dekret o środkach masowego przekazu INTER MIRIFICA). Zadaniem Wydziału jest głoszenie Dobrej Nowiny z wykorzystaniem środków masowego przekazu, dbanie o dobre imię Kościoła w mediach oraz szerzenie informacji o Eparchii Olsztyńsko-Gdańskiej.

Statut

Eparchialny Cenzor ksiąg i publikacji o charakterze religijnym

o. Igor Harasim OSBM

Komisja Liturgiczna

o. Igor Harasim OSBM
o. Andrzej Zalewski SVD
ks. Paweł Potoczny
ks. dr Igor Hubacz

Eparchialny Egzorcysta

Ks. Protojerej Stołycia Grzegorz Andrzej
Chrzanowo 1, 19-300 Ełk
tel. + 48 (087) 619-43-30
tel. kom. + 48/ 502-283-744
e-mail: stolycia@interia.pl

Koordynator ds. Synodu o Synodalności

Ks. Protojerej Gościński Jarosław
ul. Metropolity Andrzeja Szeptyckiego 8, 14-200 Iława
tel. + 48 (089) 648-76-10
tel. kom. + 48/ 609-185-608
e-mail: jaroslawgoscinski@wp.pl

Eparchialny Ceremoniarz

Ks. Paweł Potoczny
ul. Żelichowo 31, 82-100 Nowy Dwór Gdański
e-mail: swmikolajcyganek@gmail.com
tel. kom + 48 727 941 458

Rzecznik prasowy

Ks. Roman Ferenc
kom.: +48 692 753 223
e-mail: fatherroman@o2.pl
twitter: Fatherroman