Ks. Bp dr Arkadiusz Trochanowski
Hierarcha Olsztyńsko-Gdański

Ks. Bp Arkadiusz Trochanowski urodził się w łemkowskiej rodzinie przesiedleńców z „Akcji Wisła” w 1973 roku w Szprotawie (woj. lubuskie) jako syn Jana i Olgi, pochodzących z Brunar Niżnych i Wawki w Zachodniej Łemkowszczyźnie. Uczęszczał do szkoły podstawowej i średniej w Szprotawie. Po zdanej maturze wstąpił do Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie i odbywał tam formację kapłańską. Studia filozoficzno-teologiczne w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim ukończył w 1998 roku. Uzyskał tytuł magistra teologii. Na diakona wyświęcony został w Szprotawie 19 sierpnia 1998 roku przez ówczesnego metropolitę przemysko-warszawskiego abp. Jana Martyniaka. Posługiwał jako diakon w latach 1998-1999 w parafii greckokatolickiej w Legnicy. Również w okresie od 1998 do 2002 kontynuował studia specjalistyczne na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. W tym czasie był stypendystą w Instytucie Katechetyczno-Językowym w Gaming (Austria).

Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk biskupa Włodzimierza Juszczaka OSBM 29 lipca 2000 roku we Wrocławiu. W tym też roku został wikariuszem w parafiach: Wrocław, Środa Śląska, Oława, Oleśnica, Jelenia Góra i Wałbrzych. Został mianowany proboszczem w parafiach w Wałczu i Szczecinku w święto Przemienienia Pańskiego 19 sierpnia 2001 roku. W 2002 roku uzyskał tytuł licencjata kościelnego w dziedzinie teologii. W latach 2002-2004 odbywał studia doktoranckie na PWT we Wrocławiu. W roku 2012 obronił doktorat z ekumenizmu na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Odnowienie jedności Metropolii Kijowskiej ze Stolicą Apostolską w nauczaniu Jana Pawła II”.

Od roku 2006 był członkiem rady kapłańskiej, od 2010 roku protoprezbiterem (dziekanem) koszalińskim. Do momentu ogłoszenia biskupem był także Dyrektorem Wydziału ds. duszpasterstwa dzieci i młodzieży eparchii wrocławsko-gdańskiej, od 2003 roku duszpasterzem sportowców, a także redaktorem czasopisma „Błahowist” – miesięcznika Kościoła greckokatolickiego w Polsce. Podczas posługi w Szczecinku wraz z parafianami wybudował cerkiew, która została poświęcona w roku 2015, za co został odznaczony krzyżem z ozdobami. Zna język ukraiński, angielski i niemiecki.

25 listopada 2020 r. decyzją Papieża Franciszka został mianowany biskupem nowo utworzonej Eparchii Olsztyńsko-Gdańskiej. Sakrę biskupią przyjął 23 stycznia 2021 r. z rąk Wielce Błogosławionego Patriarchy Światosława Szewczuka – Zwierzchnika Kościoła Greckokatolickiego. Współkonsekratorami byli ks. Abp Eugeniusz Popowicz – Metropolita Przemysko-Warszawski oraz Bp Hryhoriy Komar – biskup pomocniczy eparchii samborsko-drohobyckiej.