Od ponad 30 lat działa Bractwo Młodzieży Greckokatolickiej Sarepta. Jest to ruch zapoczątkowany w 1983 r. przez alumnów greckoakatolickich Lubelskiego Seminarium mający na celu pogłębienia świadomości eklezjalnej oraz duchowej drugiego pokolenia po Akcji „Wisła”. Wówczas wielu młodych grekoatolików wiedziało czym jest cerkiew czy ikonostas jedynie z opowiadań rodziców. Miejscem, które wybrano była Nowica na południu Polski. Wybrano te miejsce z dwóch powodów. Po pierwsze był tam dostęp do Cerkwi a po drugie żaden agent nie pojechałbym na ten koniec świata. Nazwa zrodziła się w drugim roku i pochodzi od Sarepty Sydońskiej, bo tam też jedynym co posiadali wdowa i jej syn była oliwa i mąka podobnie jak początkowe Sarpety, na których brakowało wszystkiego oprócz wiary. Od tego czasu Sarepta się niezwykle rozwinęła, posiada osobowość prawną oraz ośrodki w Nowicy i Komańczy. Każdego roku organizuje kilka turnusów dla dzieci, młodzieży, rodzin, ikonopisarzy. Na turnusy każdego roku przyjeżdżają setki osób a duch Eliasza rozpala ogień w sercach kolejnych pokoleń.

Więcej informacji możesz znaleźć na stronie: http://www.bractwosarepta.pl/

W 2015 roku powstała praca magisterska ks. Igora Hubacz, której celem było zbadanie fenomenu Sarepty. Publikację możesz zobaczyć poniżej.

Igor_Hubacz_Sarepta_pdf