Odwiedziny Centrum Wsparcia w Henrykowie

W środę 17 lutego 2021 r. ordynariusz Eparchii Olsztyńsko-Gdańskiej Bp Arkadiusz Trochanowski z księżmi: ks. Janem Hałuszką oraz ks. Bogdanem Sytczykiem odwiedzili Centrum Wsparcia w Henrykowie. Dom należący dotychczas do Caritas Archidiecezji Przemysko-Warszawskiej obecnie przechodzi pod jurysdykcję Caritas Eparchii Olsztyńsko-Gdańskiej. W spotkaniu uczestniczyli także kierownik Domu samopomocy p. Anna Wiewiórska, Read more…

Mianowanie Dyrektora Caritas

Decyzją Biskupa Olsztyńsko-Gdańskiego z dnia 08.02.2021 r. Przewielebny ks. protojerej Bogdan Sytczyk został mianowany Dyrektorem Caritas Eparchii Olsztyńsko-Gdańskiej. Ks. Bogdan jest proboszczem parafii greckokatolickich w Lidzbarku Warmińskim oraz w Dobrym Mieście. Życzymy ks. Dyrektorowi Bożego błogosławieństwa w realizowaniu powierzonej misji.

Powołanie Caritas Eparchii Olsztyńsko-Gdańskiej

Mając na uwadze jedną z podstawowych misji Kościoła jaką jest niesienie pomocy potrzebującym Ks. Bp Arkadiusz Trochanowski powołał dn. 08.02.2021 r. Caritas Eparchii Olsztyńsko-Gdańskiej Kościoła Greckokatolickiego z siedzibą w Olsztynie. Cały Kościół jest bezpośrednio powołany do pełnienia służby miłości: „A jak w zaraniu swych dziejów Kościół święty łącząc Wieczerzę eucharystyczną Read more…

Świece Bożonarodzeniowe Caritas

Caritas rozpoczyna sprzedaż świec Bożonarodzeniowych w parafiach. Dochód będzie przeznaczony na pomoc dla dzieci i młodzieży. Довголітньою традицією Карітас є щорічна свічкова акція «Різдвянадопомога дітям». Символіка різдвяної свічки пов’язанa з символом Віфліємськоїзірки, очікуванням дива народження Христа. Різдво – це час добра та надії. Тож,заохочуйте Ваших парафіян цього року придбати свічки, Read more…