Fundacja Instytut Suwerennej na Podlasiu 8 grudnia 2022 w Hotelu Aristo w Białymstoku w ramach sympozjum w Duchu Pierwszej Rzeczypospolitej, zorganizowała spotkanie z o. Andrzejem Zalewskim SVD duszpasterzem grekokatolików na Podlasiu. O. Andrzej wygłosił wykład na temat Unii Brzeskiej, o genezie i o roli jaką spełnia do dnia dzisiejszego. Licznie zebranym uczestnikom prelegent wyjaśnił pojęcia

CATOLICOS – ORTODOXOS, ROZŁAM (SCHIZMA), UNIA KOŚCIELNA, KATOLICKIE KOŚCIOŁY WSCHODNIE, UNIA BRZESKA, UNICI – DYZUNICI, UNIATYZM pojęcia, które często w potocznym użyciu niosą ze sobą nieprawdziwe treści.

W wykładzie o. Andrzej narysował tło rozłamu chrześcijaństwa zaczynająć od roku 431 Rozłam Efeski – (Powstały Asyryjskie Kościoły Wschodu – nestorianizm), poprzez rok 451 (Rozłam Chalcedoński – Powstały Kościoły Oriętalne – monofizytyzm) kończąc na roku 1054 i Wielkiej schizmie – (Powstały Kościoły Ortodoksyjne – autokefalizm)

Wiele miejsca w swoim wystąpieniu wykładowca tematu poświęcił Ojcom Synodu Brzeskiego (METROPOLITA KIJOWSKI MICHAŁ RAHOZA, BISKUP WŁODZIMIERSKI HIPACY POCIEJ, BISKUP ŁUCKI EGZARCHA CYRYL TERLECKI,  ARCYBISKUP POŁOCKI HERMAN ZAHORSKI, BISKUP PIŃSKI JONASZ HOHOŁ, BISKUP CHEŁMSKI DIONIZY ZBIRUJSKI) podkreślając, że zasługują na miano świętych albowiem dzięki ich staraniom została przezwyciężona trwająca ponad 500 lat schizma Metropolii Kijowskiej.

O. Andrzej podczas spotkania szczegółowo przedstawił osobną kartę w historii unii jaką stanowi nieoceniona działalność św. Jozafata Kuncewicza, który 12.11.1623 r. poniósł śmierć męczeńską w Witebsku z rąk fanatycznych przeciwników jedności z Rzymem, albowiem rok 2023 jest jubileuszem 400 lecia męczeńskiej śmierci tego wielkiego świętego.

Oprócz informacji na temat obecnej sytuacji Kościoła Greckokatolickiego w Polsce uczestnicy moli wziąć udział w ciekawej dyskusji zadając szczegółowe pytania po której zebrani wyrazili niedosyt a organizatorzy obiecali  dalszą współpracę z o. Andrzejem SVD

UCZESTNIK