Nie bój się Mario, (Łk. 1,30)

Nie bój się Józefie, (Mt. 1,20)

Weź dzieciątko i matkę Jego (Mt, 2,13)”

Słowami – Bóg się rodzi, – słowami nadziei, pragnę przywitać wszystkich wiernych Kościoła Rzymskokatolickiego z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

Kiedy Bóg postanowił posłać swego Syna sytuacja na świecie bynajmniej nie była idealna. I był to nawet powód, dla którego Ojciec posłał Jezusa, by dzielił nasze życie, cierpienia i nadzieje. Dziś jest podobnie: niepewność jutrzejszego dnia, nie spokój na świecie, wojna na Ukrainie, różnego rodzaju kryzysy. W taki współczesny świat Bóg na nowo wkracza. Pragnie być razem z nami. Przychodzi, aby odnowić całe stworzenie i zbłąkaną ludzkość doprowadzić do Królestwa niebieskiego.

Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzę wszystkim nadziei z przyjścia na świat Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Niech zadziwia nas swoim narodzeniem, ukazuje piękno życia, które jest wielkim darem, uczy szacunku do niego. Niech odnawia w nas powołanie do pełni człowieczeństwa, które będzie otwarte na Boże przesłanie miłości do Boga i na drugiego człowieka, z którym zawsze tworzymy wspólnotę. Aby przyjąć Syna Bożego otwórzmy przed Nim serca, w pokorze, jak Trzej Królowie, którzy choć posiadali wszelką wiedzę, upokorzyli się przed Jezusem, padli na kolana.

Niech Boże Narodzenie przyniesie w 2023 Roku Pańskim wszystkim ludziom, narodom, Kościołom pokój we wspólnotach, rodzinach, w ludzkich sercach; napełni radością, nadzieją i wiarą w nieskończoną Bożą miłość i dobroć.

Z serca wszystkim błogosławię

Arkadiusz Trochanowski

Biskup Olsztyńsko-Gdański

Kościoła Greckokatolickiego

ZYCZENIA-PL