Z niezwykle ciekawą i realnie potrzebną inicjatywą społeczną, poniekąd odpowiadającą na stan aktualnej sytuacji geopolitycznej w naszym regionie, wystąpiło Centrum Informacyjne Lasów Państwowych publikując i oddając w ręce zaangażowanych osób przetłumaczoną na język ukraiński interesującą pozycję edukacyjną, w zamyśle przeznaczoną dla dzieci w wieku 7 – 10 lat, o intrygującym poniekąd tytule „Z lasem przez cały rok” («З лісом цілий рік»).

Interesująco przygotowany podręcznik (a możliwe, że i przewodnik), zawierający bardzo dużo materiałów o charakterze edukacyjnym autorstwa wielu specjalistów w swoich dziedzinach, gier, quizów, zadań manualnych i sportowych itd. pozwala dzieciom, którym towarzyszą także zaangażowani pedagodzy i leśnicy, poznawać niezwykły świat lasu, odkrywać jego tajemnice, poznawać sekrety przyrody, uczyć się rozpoznawania roślin, drzew, zwierząt, ich wzajemnych zależności, a także jak opiekować się i z powagą odnosić się do otaczającego nas świata.

Przewodnik uwzględnia zarówno lekcje prowadzone w klasach, jak i te, które należy przeprowadzić poza szkołą, w parku, lesie czy w otwartej przestrzeni, gdzie mamy bezpośredni kontakt z przyrodą.

Niewątpliwie, odpowiednie skorzystanie z propozycji zawartych w podręczniku wzbogaci świat wyobraźni dziecka i przyczyni się do otwartego i kreatywnego indywidualnego spojrzenia na otaczającą nas na co dzień przestrzeń. Jednocześnie, lekcje prowadzone, co raczej nieuniknione, w dwujęzycznych grupach, doskonale pomogą w zbogacaniu zasobów leksykalnych podopiecznych oraz ich wszechstronnemu rozwojowi.

(bt)