У Супраслі 30 вересня 2023 р. відбулася наукова конференція приурочена
особі святого Йосафата Кунцевича «Почитання св. Йосафата в
Речіпосполитій». Фільм із Супрасля можна подивитися за адресою:
Międzynarodowa konferencja naukowa „Kult św. Jozafata Kuncewicza w Rzeczypospolitej” – YouTube

Święty trudnego dialogu

30 września 2023 r. w nowo odremontowanym budynku tzw. Starej Plebanii,
należącej do Parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Supraślu, odbyła się
międzynarodowa konferencja naukowa „Kult Św. Jozafata Kuncewicza w
Rzeczypospolitej”. Organizatorem było Stowarzyszenie Kulturalne Collegium
Suprasliense wespół z Ukraińskim Katolickim Uniwersytetem we Lwowie,
Uniwersytetem Jagiellońskim, Archidiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym
w Białymstoku, Zakonem Bazylianów w Polsce oraz z rzymskokatolickimi parafiami w
Supraślu: Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Świętej Trójcy.