Społeczność Górowa Iławeckiego z głębokim smutkiem przyjęła wiadomość o
śmierci Honorowego Obywatela naszego miasta Mirona Sycza. Polityka,
samorządowca i społecznika.
Rodzinie oraz Bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Burmistrz Miasta Górowo Iławeckie,
radni Rady Miejskiej oraz pracownicy Urzędu Miasta


Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Honorowego
Obywatela Gminy Górowo Iławeckie Pana Mirona Sycza.
Ogromnie będzie nam brakowało jego życzliwości, troski, mądrości i uśmiechu.
Składając wyrazy serdecznego współczucia, łączymy się w bólu z rodziną.

Wójt Gminy Górowo Iławeckie, radni Gminy,
oraz mieszkańcy Gminy Górowo Iławeckie