Вийшло друком нове видання „Третьої Тріяди” православного святого і богослова Григорія Палами (двома мовами – грецький оригінал і переклад польською). Співавторка перекладу – люблінська парафіянка д-р Маргарита Сивицька. Презентація видання відбудеться в рамках зустрічі „Античне християнство” у четвер 23 травня 2024 р. о 16.00 в Бібліотеці Люблінського католицького університету (вул. Шопена 27). Детальна програма заходу за посиланням:

https://www.bu.kul.pl//art_92600.html

Про книгу (за вищеподаною вебсторінкою):

Grzegorz Palamas, Triada Trzecia w obronie świętych hezychastów

Wstęp, przekład i komentarz Małgorzata Siwicka, Anna Palusińska

Seria Speculum Medii Aevi

Książka zawiera tłumaczenie z języka oryginalnego jednej z trzech części dzieła św. Grzegorza Palamasa Triady. Grzegorz Palamas jest najwybitniejszym teologiem bizantyńskim i jednocześnie autorem wielkiej syntezy filozofii chrześcijańskiej, rozwijającej się od czasów Ojców Kościoła do końca średniowiecza. W Triadach porusza zagadnienia poznania Boga, autonomii filozofii, ponadnaturalnego przeznaczenia człowieka.

Autorkami przekładu i filozoficznego komentarza są Małgorzata Siwicka i Anna Palusińska. Wydanie jest dwujęzyczne: polski przekład został zestawiony z greckim oryginałem oraz opatrzony ujaśniającymi komentarzami i poprzedzony wstępem, który wprowadza Czytelnika w zagadnienia poruszane przez Palamasa, w jego filozoficzną i teologiczną terminologię. Przekład ten jest owocem długoletnich badań nad filozofią bizantyńską prowadzonych na Wydziale Filozofii KUL w Katedrze Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej, a jego wydanie otwiera nowe kierunki dla naukowych analiz i coraz pełniejszego poznania filozofii chrześcijańskiej.