Czcigodnym Ojcom,

Wielebnym w Chrystusie Braciom Zakonnikom i Siostrom Zakonnicom,

Wiernym Olsztyńsko-Gdańskiej Eparchii.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Drodzy w Chrystusie Bracia i Siostry!

Za nami bardzo złożony czas. Wszyscy w niezbyt odległej przeszłości byliśmy zmuszeni do pracy zdalnej z wykorzystaniem dostępnych środków elektronicznych. Zdalne nauczanie od samego początku przewidywało kreatywne myślenie w procesie dydaktycznym. Sukces zajęć w większości zależał od potencjału naszych nauczycieli. Jednak zdalne nauczanie miało również negatywne skutki. Wiadomym jest, że tradycyjna szkoła to miejsce integracji. Innymi słowy, właśnie w szkole człowiek zdobywa niezbędne nawyki relacji, tam wszczepia się mu normy kultury, uczy się odnajdywać w grupie. W zdalnej formie nauczania dziecko zostaje całkowicie pozbawione tego wszystkiego. Można było niejednokrotnie dostrzec podczas zajęć jak dzieci nie mogły dogłębnie skupić się na danym temacie lekcji i chciały chociaż przez chwilę pobyć tylko ze sobą – bez nauczyciela.

Dziś tym listem zwracam się do każdego, kto rozpoczyna nowy rok szkolny, do wszystkich uczniów, dzieci i młodzieży, ich rodziców oraz nauczycieli, na których spoczywa obowiązek nauczania i wychowania młodego pokolenia. Dla najmłodszych dzieci, uczniów pierwszych klas to całkowicie nowy etap życia. Natomiast dla uczniów ostatnich klas szkół średnich to czas zakończenia edukacji na danym etapie oraz czas na nowe decyzje. Na szczęście, nowy rok szkolny rozpoczynamy tradycyjnie, tak jak to bywało w latach poprzednich, jednak mamy świadomość, że możemy powrócić do nauczania zdalnego. Jesteśmy w czasie pandemii, ale pragniemy z nadzieją spoglądać w przyszłość. Ten dzień jest dla nas dniem wielkiej radości. Otóż zadbajmy o to, by tak było, dotrzymując się wszystkich przepisów, które pomogą nam ochronić nasze zdrowie.

Gdy rozpoczynamy nowy rok szkolny mamy świadomość, że to dzień pełen emocji zarówno dla Was – drodzy uczniowie,  Waszych rodziców tak i dla każdej szkoły i wszystkich nauczycieli. Powód jest prosty – to bardzo ważny dzień, który niesie za sobą wielkie plany na przyszłość, a także w dużej mierze określa, jaka będzie ta przyszłość. Każdy z uczniów otrzymuje, podobnie jak w Ewangelii według św. Mateusza, jakiś talent, który należy rozwijać i pomnażać. Nauka ma prowadzić do tego, abyśmy jak najwięcej rozumieli i poszerzali naszą wiedzę. Jednocześnie każdy nauczyciel powinien być jak rozsądny Pan, który wymaga sprawiedliwie.

Drodzy Rodzice i Nauczyciele!

Nauczanie młodych ludzi, ostrzeganie przed życiowymi niebezpieczeństwami, przygotowanie do męstwa i wytrwałości to również źródła radości i nadziei dla Was, Drodzy nauczyciele.Przed Wami nowe zadania, dlatego też życzę Wam cierpliwości oraz nowych i twórczych pomysłów.Życzę Wam, byście stali się autorytetami dla swoich uczniów w dziedzinach, których nauczacie.Życzę Wam wielkich sukcesów, a także byśmy ten nowy rok szkolny mogli przepracować w tradycyjnej formie.Życzę Wam, aby Wasz trud, nauczanie i wychowanie młodych ludzi znalazło zrozumienie zarówno wśród uczniów jak i ich rodziców.Wspomnijmy słowa Papieża Pawła VI: „Człowiek naszych czasów chętniej słucha świadków aniżeli nauczycieli; a jeśli słucha nauczycieli, to dlatego, że są świadkami” (Evangelii nuntiandi 41).

W procesie wychowania niezbędne jest położenie trwałych fundamentów. Dlaczego? Dlatego, że pojawia się wiele szkodliwych i niebezpiecznych ideologii, które są obce naszej chrześcijańskiej tradycji. Tym bardziej powinniśmy uczynić wszystko, by uchronić dzieci i młodzież przed tym, co dalekie chrześcijaństwu. Dla nas, wiernych Kościoła Greckokatolickiego, fundamentem powinny być Boże przykazania: Dziesięć Przykazań Bożych i Dwa Przykazania Miłości. Te niezmienne prawdy zawsze pomagają prawidłowo określać życiowy szlak. Niezbędnym jest też, abyśmy pamiętali o nauce Katechizmu „Chrystus – Nasza Pascha” czy Katechizmu dla młodzieży „Idziemy za Chrystusem”. Zadbajmy o to, aby w tym nowym roku szkolnym nie zabrakło modlitwy oraz naszego uczestnictwa w coniedzielnej Liturgii w naszych świątyniach. Bądźmy otwarci na Boże Słowo, ponieważ Jezus Chrystus – wczoraj, dzisiaj i jutro, ten sam na wieki. Należy pamiętać o tych zasadach szczególnie w trudnych czasach, w których przyszło nam żyć. Dzięki wierności Bogu, Kościołowi i narodowi, naszym przodkom, my dziś jesteśmy i w przyszłości nadal możemy być wiernymi dziećmi naszego Kościoła i Narodu.

Rozpoczynamy ten nowy rok szkolny z poczuciem wielkiego zaangażowania. Bądźmy odpowiedzialni względem naszych obowiązków – uczniowskich i nauczycielskich. Sądzę, że wszystko wyjdzie nam na korzyść, a rodzicie będą dumni ze swych dzieci, które będą osiągać sukcesy.

Na początek nowego roku szkolnego dla wszystkich Was – uczniowie, nauczyciele i rodzice, wypraszam światła Ducha Świętego, Bożego błogosławieństwa oraz opieki Przenajświętszej Bogurodzicy.

Błogosławieństwo Pana niech zstąpi na Was!

Arkadiusz Trochanowski

Biskup Olsztyńsko-Gdański