We wtorek 28 czerwca, w 125 dniu rosyjskiej inwazji, Ukraina obchodzi święto narodowe – Dzień Konstytucji.

28 czerwca 1996 roku, po całodobowym, trwającym nieprzerwanie posiedzeniu Rada Najwyższa Ukrainy w ówczesnym składzie uchwaliła i zatwierdziła Konstytucję. Za przyjęciem dokumentu głosowało 315 parlamentarzystów, 36 było przeciw, 12 wstrzymało się od głosowania, 30 w ogóle nie głosowało.

24 lutego 2022 r. Federacja Rosyjska rozpoczęła niczym nie sprowokowaną wojnę przeciwko swoim sąsiadom. W jej wyniku ponad 4 mln obywateli Ukrainy, przede wszystkim kobiety z dziećmi, zmuszonych było w pośpiechu i przy wtórze ostrzału wrogiej artylerii opuścić swoją ojczyznę.

Najwięcej uchodźców zatrzymało się w Polsce, gdzie zostali po przyjacielsku i godnie przyjęci.

Uciekający przed barbarzyństwem wojny zatrzymali się także w naszym miasteczku. Zaczęli żyć jego rytmem, pamiętając oczywiście o rodzinie i przyjaciołach, z którymi chwilowo musieli się rozstać.

Grupa pań, muzyków, w Górowie Iławeckim założyła zespół nadając mu nazwę W Kręgu Przyjaciół (У Колі Друзів). Swoim śpiewem i muzyką łączą się z bliskimi w Ukrainie, a także przyjaciółmi w Polsce. Mini-koncert o wymownym repertuarze poświęcają nam wszystkim.

(bt)