Przewodniczący Zespołu ds. Kontaktów z Przedstawicielami Kościoła Greckokatolickiego na Ukrainie

11 marca 2021 r. miało miejsce 388 Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski. W trakcie obrad biskupi dokonali wyborów do gremiów Episkopatu oraz do instytucji kościelnych podległych Konferencji Episkopatu Polski. Biskup Arkadiusz Trochanowski został mianowany Przewodniczącym Zespołu ds. Kontaktów z Przedstawicielami Kościoła Greckokatolickiego na Ukrainie na okres pięcioletniej kadencji. 11 березня Read more…

Greckokatolicki biskup Bohdan Dziurach został mianowany egzarchą apostolskim Niemiec i Skandynawii

W czwartek 18 lutego (wspomnienie/święto bł. Jan z Fiesoli [Fra Angelico]) Ojciec Święty przyjął rezygnację z urzędu greckokatolickiego biskupa Piotra Kryka*, egzarchy apostolskiego Niemiec i Skandynawii dla Ukraińców obrządku bizantyjskiego i jednocześnie nominował na to miejsce nowego, dotychczasowego kierownika administracji kijowskiej kurii Ukraińskiej Cerkwi Greckokatolickiej i także sekretarzem Synodu tejże Read more…

Владика Богдан Дзюрах новим Апостольським екзархом греко-католиків у Німеччині та Скандинавії

З днем 18 лютого 2021 року Святіший Отець Франциск прийняв зречення Владики Петра Крика* з уряду правлячого архиєрея Апостольського екзархату для українців візантійського обряду в Німеччині та країнах Скандинавії. Водночас Папа благословив рішення Синоду Єпископів УГКЦ і номінував новим екзархом Владику Богдана Дзюраха*, дотеперішнього єпископа курії Верховного Архиєпископа і Секретаря Read more…