370 років тому, 6 травня 1652 р. селі Валява (Перемиський повіт) помер Владика Атанасій Крупецький, єпископ Перемиський, Самбірський і Сяноцький, перший унійний єпископ Перемишля.

Владика Атанасій Крупецький народився у 1570 р. в сім’ї римо-католицької литовської шляхти, маєтності якої знаходились в Луцькому та Володимирському повітах, а також у Мстиславському воєвідстві. Перед номінацією певен час був урядником королівської канцелярії.

20 червня 1610 р. Атанасій Крупецький був висвячений Митрополитом Іпатієм Потієм на єпископа Перемиського після смерті єпископа Михайла Копистинського, який не прийняв унії. Таким чином Владика Атанасій став першим унійим єпископом Перемишля.

1612 року прибув до Сяніка по дорозі на Закарпаття, куди його запросив Дьйордь ІІІ Друґет. 1612 р. православні мешканці міста заборонили своєму наміснику о. Андрію виконувати розпорядження єпископа Крупецького.

*          *          *

Єпископу Атанасію Крупецькому довелося управляти єпархією в період конфлікту з православними. Владика заклав основи центральних органів управління владицтва, брав участь у формуванні мережі єпархіяльних урядників. Започаткована ним система, яка запозичила елементи управління і від місцевої православної єпархії, дозволила утворити таку схему управління владицтвом, яка, з певними змінами, протривала до кінця XVIII ст. Ця ж саме система змінили критерії відбору до найвищих урядів у владицтві, а також інструменти, за допомогою яких владики зміцнювали владу на підлеглій їм території.

(бт)

джерела:

www.cerkiew.net.pl; УКУ