Wierni parafii greckokatolickiej w Morągu i Ornecie we wtorek 04 stycznia uczestniczyli w jednodniowych rekolekcjach bożonarodzeniowych. Dodatkową motywacją by brać udział w rekolekcjach była możliwość udziału w prymicyjnej Boskiej Liturgii neoprezbitera ks. Dmytra Fedlyuka – wikariusza w Krakowie, który przyjął sakrament kapłaństwa z rak bpa Iwana Kulyka – eparchy kamieniecko-podolskiego 5 maja 2021 r.

Kaznodzieja zachęcał by w czasie świąt Bożonarodzeniowych uwagę skupić na Chrystusie oraz na tajemnicy Wcielenia a nie na ilości potraw na stole lub czystości pomieszczeń w domu czy ilości gości przy stole.

Po każdej Liturgii wierni otrzymali błogosławieństwo prymicyjne. W sakramencie Pokuty i Pojednania posłużyli ks. Paweł Potoczny oraz ks. Igor Hubacz.

Ks. Roman Storoniak

Categories: Parafie